Om Elverum Sjakklubb Barn og Ungdom

Kontingent for 2019  : bestemmes på  årsmøte 27/2 2019 kl 17:45

Mønsterlov / vedtekter  2017

Nye medlemer er velkommen til Møteplassens lokaler Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum.  Oppmøte kl 17:30

Kontakt: Erik Opseth  tel 98433120 / Elin Guldbrandsen tel :91824960

Epost : xopseth@online.no  / Elin.Guldbrandsen@nortura.no

Medlemsavgiften innbetales til Elverum sjakklubb Barrn og Ungdoms konto nr  1820 13 04349

Styret: 2018 

se enhetsregister

Frivillighetsregisteret_utskrift

Enhetsregisteret_utskrift

infoside for  Barn og U . Elverum SKBU Stiftet 29.11.2017